Aktualności

Aktualności

Bieruń - dobrze, Imielin - przyzwoicie, Lędziny - tragicznie

 

„Rzeczpospolita” opublikowała najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy Ranking Samorządów. Jednym z kryteriów oceny była jakość zarządzania urzędem. Miejscowości z naszego powiatu wypadły różnie.

 

Burmistrzowie Bierunia, Imielina i Lędzin są na swoich stanowiskach od wielu lat. Wystarczająco długo, aby procesowi rządzenia miastem nadać autorski charakter. Gdyby wsłuchać się w autopromocyjne głosy płynące z magistratów, można by uznać okres ich urzędowania za przysłowiowe, tłuste lata. Czy tak jest rzeczywiście? Często publikujemy na naszych łamach wyniki rankingów, przygotowanych przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie, prestiżowe redakcje. Z tych zestawień wyłania się dosyć zróżnicowany obraz Bierunia, Imielina i Lędzin. Potwierdzeniem tego jest także Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" uznawany za najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy w kraju. Co roku od 17 lat, gazeta publikuje zestawienie najbardziej rozwojowych, lokalnych władz samorządowych. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek. Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów. Pod uwagę brano ponad 50 kryteriów oceny.

Miarą rankingu są punkty przyznawane w czterech strategicznych kategoriach:

  • Trwałość ekonomiczno-finansowa - (zdolność do zwiększania dochodów wewnętrznych i korzystania z finansowania zewnętrznego).
  • Trwałość społeczna - (ocena działań mających bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców).
  • Trwałość środowiskowa – (sposób dostosowania samorządu do zmian klimatycznych).
  • Jakość zarządzania urzędem.

 

Bieruń, Imielin i Lędziny znalazły się w zestawieniu „gminy miejskie i miejsko – wiejskie”.

 

W skali kraju jest ich 878. Bardzo dobrze spisał się Bieruń zajmując 25 miejsce. Przyzwoicie wypadł także Imielin, zamykając drugą setkę. Natomiast fatalnie zostały ocenione Lędziny. Zajmują 591 w ogólnopolskim rankingu i są w ostatniej piątce tabeli, jeśli wziąć pod uwagę tylko miejscowości z województwa śląskiego.

 

Gminy wiejskie

 

„Rzeczpospolita” przygotowała także ranking najmniejszych miejscowości. Gmin wiejskich jest w skali kraju 1533. Biorąc pod uwagę tę skalę, Chełm Śląski znalazł się czołówce tabeli, na 207 miejscu. Nieco gorzej prezentują się Bojszowy zajmując 720 pozycję.

 

Śledź nas

Social & newsletter

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search