Aktualności

Aktualności

LEKCJA PRZYRODY

 

We wrześniu bieżącego roku dzieci klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim uczestniczyły w wycieczce pieszej do lasu gdzie przy domku myśliwskim „Błędówka” Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieruniu odbyła się lekcja przyrody w terenie. Grupą uczniów i uczennic opiekowali się wychowawcy Renata Dłucik, Sebastian Gdak, Krzysztof Kracla i Grzegorz Zyzak oraz panie Paulina Balion   i Anna Groń.

 

Dzieci wysłuchały lekcji o lesie "Błędowskim" którą przeprowadził Sebastian Gdak. Dowiedziały się, że Błędów należy do programu Natura 2000 i jest to zapadlisko pogórnicze, na którego terenie wykształciło się torfowisko przejściowe. To raj dla miłośników ważek. Spotkać tutaj można chociażby objętą ścisłą ochroną gatunkową zalotkę większą. Wyjątkową rzadkością jest inna ważka – najmniejsza w Polsce – iglica mała; została ona wpisana do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych.

Na podstawie obserwacji uczniowie określali typ gatunkowy tamtejszego lasu, wymieniali nazwy drzew. Brali również udział w zabawie, która miała na celu zobrazowanie poszczególnych warstw leśnych m.in. korony drzew, podszytu, runa leśnego, ściółki. Następnie dzieci wskazywały te warstwy w lesie błędowskim oraz wymieniały zwierzęta zamieszkujące poszczególne warstwy. Podsumowaniem lekcji było wymienienie zagrożeń dla lasu: rekultywacja terenów poprzemysłowych, zmiana stosunków wodnych, wycinanie drzew w strefie ochronnej, zanieczyszczenie terenu przez ludzi oraz wyrzucanie odpadów i śmieci.

Po lekcji przyrody w plenerze uczniowie przystąpili do akcji „Sprzątanie Świata”. Każda klasa była odpowiedzialna za sprzątnięcie swojego fragmentu lasu. Uczniowie wyposażeni w rękawiczki i worki wywiązali się z tego obowiązku wzorowo, zbierając sporą ilość puszek, butelek i innych śmieci. Przy okazji porządkowania terenu cieszyli się kontaktem z naturą, spacerowali po lesie i zbierali grzyby.

Oprócz mnóstwa pytań i pozytywnych wrażeń związanych z przebywaniem w lesie, dzieci zakończyły swoją wycieczkę ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

W trakcie wycieczki miało również miejsce spotkanie na którym obecny był nowy prezes Koła Łowieckiego „Łabędź” Franciszek Mateja, członek Koła Łowieckiego Eugeniusz Hachuła oraz organizator akcji z ramienia SP 2 Grzegorz Zyzak. Podsumowano dotychczasową współpracę oraz określono cele na przyszłość.

Śledź nas

Social & newsletter

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search