Aktualności

Aktualności

Imielin najlepszy na Śląsku

 

Epidemia koronowirusa odbiła się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na ich wytrzymałość i adaptacyjność do trudnych warunków. Jak poszło gminom powiatu bieruńsko-lędzińskiego?

 

„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020” przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Daje to gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Zestawienie przygotowano w oparciu o siedem wskaźników:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia.
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem.
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Sposób oceny jest dosyć skomplikowany, ale naukowcy przełożyli wszystkie zmienne na jeden czytelny wskaźnik cyfrowy, który pozwolił sklasyfikować samorządy. Wszystkie miejscowości sklasyfikowano w kilku kategoriach, według struktury administracyjnej i liczby ludności. Bieruń, Imielin i Lędziny znalazły się w gronie gmin miejskich. W skali kraju jest ich 236, w tym 29 z naszego województwa. W tabeli prezentujemy, jak w ogólnopolskim rankingu spisały się śląskie miejscowości. Rewelacyjnie wypadł Imielin, który jest na ósmym miejscu, najwyżej z naszego regionu. Bieruń znalazł się na 99 pozycji. Najgorzej, na 116 miejscu, spisały się Lędziny.

 

Śledź nas

Social & newsletter

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search