Aktualności

Aktualności

Święto policji

 

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę powstania Policji Państwowej. W naszym powiecie obchody święta policji odbyły się w siedzibie starostwa. Uroczystość  została poprzedzona złożeniem przez kierownictwo bieruńskiej jednostki wieńca pod obeliskiem „Dęby Pamięci” upamiętniającym aspirantów Policji Województwa Śląskiego - Walentego Piekorza i Wilhelma Spyrę, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku.

 

Główną część uroczystości rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkom. Dariusz Waligóra. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę obchodzonego święta. Nawiązał też do panującej epidemii, która na barki policjantów sprowadziła wiele nowych, dodatkowych obowiązków, często znacznie wykraczających poza ramy służby. Szef bieruńskich policjantów podziękował swoim podwładnym za trud, zaangażowanie, poświęcenie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 i w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Życzył policjantom satysfakcji ze służby oraz by stała się ona wielką przygodą, która będzie dawała radość i spełnienie. Podziękowania za współpracę i wspieranie bieruńskiej policji popłynęły także do władz samorządowych, prokuratur i pozostałych bieruńskich służb mundurowych.

Święto Policji to przede wszystkim okazja do mianowania funkcjonariuszy na wyższe stopnie policyjne za ich codzienną, sumienną i ciężką służbę. W tym roku nowe dystynkcje otrzymało 21 bieruńskich policjantów. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe wręczał Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkom. Dariusz Waligóra w asyście swojego zastępcy podkom. Dariusza Kasperka. Dodatkowo 5 policjantów, którzy w ostatnim półroczu wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i uzyskali najlepsze wyniki w służbie, zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza.

Śledź nas

Social & newsletter

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search