Aktualności

Aktualności

Przedszkolaki łapią oddech

Do Przedszkoli nr 2 oraz nr 3 w Bieruniu trafiły po dwa oczyszczacze powietrza w ramach kampanii prowadzonej w województwie śląskim pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”. W najbliższym czasie Gmina Bieruń z własnych środków dokupi kolejne dwa oczyszczacze, tak by urządzenia te mogły być rozdysponowane na każdy z obiektów i wykorzystywane - oczywiście rotacyjnie - w każdej z przedszkolnych sal.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, m.in. dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji oraz unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

W ramach realizacji kampanii na terenie bieruńskich przedszkoli prowadzone zostaną zajęcia edukacyjne o tematyce ochrony powietrza i walki ze smogiem, którymi objęci zostaną zarówno wychowankowie przedszkoli, jak również ich rodzice i opiekunowie.

Najważniejsze zalety oczyszczaczy powietrza:

  • ochrona przed zanieczyszczeniami z zewnątrz - jest to szczególnie ważne w sezonach jesiennym i zimowym, kiedy to ilość smogu zostaje w znaczący sposób zwiększona;
  • ulga dla alergików - pierwotnym zastosowaniem urządzeń oczyszczających powietrze było eliminowanie alergenów z otoczenia, a konkretnie zatrzymywanie ich w filtrze. W efekcie osoby cierpiące z powodu uczuleń mogą liczyć na lepsze samopoczucie;
  • zapobieganie występowaniu lub nasilaniu się dolegliwości takich jak choroby płuc, nowotwory, astma, zanurzenia układu krążeniowego i różne drobne infekcje;
  • wsparcie dla osób o obniżonej odporności - zawarte w oczyszczaczach filtry zatrzymują nawet do 99,97% niegazowych zanieczyszczeń powietrza. Wskutek tego działania z otoczenia eliminowana jest większość szkodliwych bakterii, grzybów oraz pierwotniaków;

Śledź nas

Social & newsletter

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search